27 / 10 -2009 ble stamnavnet NO*FriendlyStaff godkjent i FIFes register!

27 / 10 -2009 was the cattery name NO*FriendlyStaff registered in FIFe!