The sterilization of Sophie on Friday March 5, went really well. She is doing great and shows no sign of pain.

smiley

Steriliseringen av Sophie på fredag 5 mars gikk kjempe fint og hun er i god form. Hun viser ingen tegn til smerte.